29.12.07

Vuk Karadzic


Vuk Stefanovic Karadzic (1787 -1864) d aserbi ig jerden abrid issufγen iserbiyen si tebrek ar tafat.
D netta is ifkan nnuba d wazal i tsarbit, tutlayt temḥeq teslabit. Anida tyiwi
uḍar is, akal ibalkiyen yedda yafes, ileqqweḍ deg sefra d cna nat zik. Isers ilugen n tjerrumt n tsarbit, isnulfa-d iskilen ijdiden, issufeγ-d amawal n tmeslayt n wegdud. Vuk ( Uccen aqabac, semman as imawlan is Vuk akken as texḍu tmettant imi mmuten akw wayetma-s t-idizwaren) isγer iman-is imi di llakul ilmed kan amek ttarun d wamek qqaren.

Idder yeqqar: "Piši kao što goviriš a čitaj kao što je napisano!"
Aru akken tettmelayeḍ, γṛitt akken tura!

2 commentaires:

Muḥand Akli. a dit…

Γef tugna d-teriḍ, as-tinniḍ daqbayli n zik, ladγa mi yerna cclaγem-nni anect-ilaten ibernen am ubbali. Mi d-γriγ aḍris, ayen yaxdem urggaz-a lεali i tutlayt d ugdud aserbi, ismekta-yid s Dda Lmulud At-Mεemmer. Uggadeγ ur nttaweḍ ara nekkwni γar way-n ṣsawḍen iserbiyen-a.

Muḥand Akli.

Aclim d ibbwi wadu a dit…

Teẓriḍ a Muḥand Akli, Vuk ur isserwet ayen yeẓẓa. Icerwitt maṛṛiγet. Addant fell-as ula d netta. Yuder acḥal taaswat d azawali yelluz abḥara ur ibra iṭbel degw aman. Yeẓra abrid issufuγ-en iḍfer it.

Ula d nek mi sliγ s Vuk Karadzic xemmeγ af Lmulud At-Mεemmer ad fell-as yafu Ṛebbi.

Yal wa deg neγ ad ixdem igezmer, i layas aneg aḥebbas. Anexḍu i tkerkas
d wid d wayen iγ iẓẓuγur-en ar deffir. Anexḍu iwesmejger d regmat. Anexḍu i tadawt, tadawt ur degs rbeḥ.

Asafu at nerfed u at nḥareb af zemmeḥrir ansi d isuḍ.
Assa tullas d warrac neγ γran, ẓran d acu yebγan.

Γurwat wi tettun ittbeddil zman.